BAZA ZAGRÓD EDUKACYJNYCH

Szukaj

 


Na uroczystej Gali - VII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015 w Kielcach wręczono nagrody ufundowane przez Pana Czesława Siekierskiego,
Posła do Parlamentu Europejskiego Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zostało wyróżnione za opracowanie i upowszechnianie koncepcji funkcjonowania gospodarstwa edukacyjnego oraz budowanie instytucjonalnego systemu wsparcia dla rozwoju Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

 

Dziękujemy i gratulujemy pozostałym nagrodzonym: państwu Marii i Wacławowi Idziakom w kategorii Wymyśleć wieś na nowo, Wiesławowi Czerniecowi w kategorii Agroturystyczna lokomotywa i Bożenie Srebro w kategorii Lokalny lider turystyki wiejskiej.

 

Wspólną prezentację Sieci w ramach stoiska Województwa Świętokrzyskiego zorganizowały zagrody:

Ostoja Dworska, Pytlówka, Dworek Staropolski oraz Pszczółki.

 

Sieć była promowana  na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


"....Przekonywaliśmy zwiedzających, że w czasie pobytu edukacyjnego w zagrodzie edukacyjnej wpisanej do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, gwarantuje się rozbudzanie wrażliwość na piękno i bogactwo ojczystego krajobrazu, poznanie tradycji i obyczajów regionu świętokrzyskiego. A pobyt edukacyjny na wsi kształtuje postawę dzieci zgodną z etyką prawidłowego rozwoju emocjonalnego poprzez: rozbudzenie potrzeby kontaktu z mała ojczyzną z wyrabianiem szacunku dla przyrody i jej piękna, poprzez wpajanie silnego związku miedzy dziedzictwem kulturowym wsi  a środowiskiem.  Na tą okoliczną przygotowaliśmy  stoiska na których prezentowaliśmy nasze oferty edukacyjne, warsztatów edukacyjnych zakresu dziedzictwa kultury wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowych w ramach naszych programów edukacyjnych dostępnych na http://www.zagroda-edukacyjna.pl zakładce woj. Świętokrzyskie. Organizatorzy tegorocznych targów  AGROTRAVEL 2015 to: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Polska Organizacja Turystyczna, Targi Kielce S.A., Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, a współorganizatorzy to: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne" oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach...."
relacjonuje Grzegorz Szymańskiz z Zagrody Edukacyjnej "Ostoja Dworska"..

 

Zobacz Fotorelację

WSTĄP DO SIECI
Sondy
Jestem