BAZA ZAGRÓD EDUKACYJNYCH

Szukaj

 


Mając na uwadze promowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu.


W opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramy tej inicjatywy wpisuje się idea Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, gdyż przyczynia się m.in. kreowania wśród uczniów prozdrowotnych gustów konsumenckich, poznawania dobrej polskiej żywności i upowszechniania aktywności fizycznej w naturalnym wiejskim środowisku.

 

Idea Zagród Edukacyjnych zyskała poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej, jako sprzyjająca integracji gospodarstw rolnych z sektorem edukacji i eliminowaniu barier w dostępie ludności wiejskiej do oferty edukacyjnej, kulturalnej, informacyjnej i sportowej, co może zmniejszyć różnice między miastem a wsią.

 

Staraniem resortu rolnictwa Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do wszystkich wojewódzkich Kuratorów Oświaty pismo (DZSE.3.WWRD.045.87.13.BN) polecające szkołom i przedszkolom zapoznanie się z ideą Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych i skorzystanie z ich oferty jako wzbogacającej proces kształcenia o praktyczne działania, wykorzystujące ćwiczenia warsztatowe do różnych zajęć edukacyjnych w alternatywnych miejscach edukacji, umożliwiające jednocześnie uczniom poznanie wiejskiej kultury.

 

Do akcji „Szkoła w ruchu” przystąpiło 4455 szkół i przedszkoli w całym kraju. Więcej informacji o tej inicjatywie  wraz z  wykazem placówek oświatowych uczestniczących w akcji dostępne jest na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl.

 

WSTĄP DO SIECI
Sondy
Jestem