Projekt edukacyjny „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”

W styczniu 2014 roku Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych rozpoczęła realizację nowego projektu edukacyjnego „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Projekt zakończy się w grudniu 2015 roku.

Projekt ma za zadanie poprawić wizerunek marki Natura 2000 i wypromować ją wśród lokalnych społeczności. Celem projektu jest także kreowanie postaw aktywnego wypoczynku i pasji odkrywania tajemnic przyrody. Do projektu wybrane zostały następujące grupy obszarów Natura 2000 na terenie Polski:

 

  1. Pieniny, Ostoja Popradzka, Małe Pieniny, Podkowce w Szczawnicy, Niedzica;
  2. Góry Słonne, Pogórze Przemyskie, Dorzecze Górnego Sanu;
  3. Dolina Noteci, Nadnoteckie Łęgi;
  4. Puszcza Knyszyńska;
  5. Pustynia Błędowska, Ostoja Środkowojurajska;
  6. Zachodniowołyńska Dolina Bugu i Dolina Środkowego Bugu;
  7. Ostoja Drawska;
  8. Mierzeja Wiślana, Zatoka Pucka, Półwysep Helski;
  9. Babia Góra i Torfowiska Orawsko-Nowotarskie;
  10. Góry Stołowe z Górami Orlickimi, Dolina Bystrzycy Łomnickiej.

Fundacja w ramach projektu „Natura 2000-Pozytywna Inspiracja” realizuje szereg różnorodnych działań, między innymi: warsztaty dla dzieci i młodzieży, nauczycieli, wychowawców świetlic, pracowników edukacji parków narodowych, krajobrazowych, lasów państwowych, ośrodków edukacji ekologicznej, tematyczne warsztaty dla społeczności lokalnych. Zorganizowane zostaną także Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000, Szkoła Rozwoju – Ekomarka oraz warsztatowe wielopokoleniowe wycieczki przyrodnicze.

W ramach projektu ponownie wydany zostanie pakiet edukacyjny „Natura 2000” jako gotowy materiał do prowadzenia zajęć w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży, ale także z możliwością wykorzystania do edukacji dorosłych. Przygotowano także nowy pakiet „Natura 2000 –  Pozytywna Inspiracja”, który będzie promował agroturystykę jako ciekawą i aktywną formę spędzania wolnego czasu, w nietypowy sposób pokaże, jak można gospodarować na obszarze Natura 2000, co się opłaca, a także objaśni, czym są produkt lokalny oraz turystyka kwalifikowana. W jego skład wchodzą gry (planszowa, karciana i Ekozysk), komiksy tematyczne na temat każdego z wybranych obszarów wraz z kartami pracy, plansze edukacyjne, płyta CD i diaporama Człowiek w Naturze. Fundacja chce także aktywizować dzieci i młodzież poprzez konkurs „Natura – Naturalna Inspiracja”. Do konkursu mogą zgłaszać się przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne z Gmin, które leżą na obszarach Natura 2000 uwzględnionych w projekcie. Konkurs rozpoczął się 2 kwietnia 2014 roku i trwać będzie do 15 czerwca 2015 roku Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2015 roku. Przewidziano nagrody dla 3 placówek w jednym obszarze w postaci zestawów edukacyjnych (np. lunety, mikroskopy, chusta lub tunel Klanza, wydawnictwa przyrodnicze). Dodatkowo 3 grupy wyróżnione w każdym obszarze nagrodzone zostaną koszulkami lub torbami. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie: www.natura2000.fwie.pl

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

BAZA ZAGRÓD EDUKACYJNYCH

Szukaj

 


WSTĄP DO SIECI
Sondy
Jestem