Za nami II Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych

W dniach  17 – 19 listopada 2014 r. w Krakowie obył się „II Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych” organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Konferencja odbyła się w Starej Zajezdni przy ul. Św. Wawrzyńca 12 w Krakowie, i  finansowana była ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

W konferencji wzięło udział 180 osób działających na rzecz rozwoju sieci zagród edukacyjnych, w szczególności członkowie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz doradcy rolniczy koordynujący funkcjonowanie zagród edukacyjnych z całej Polski.

 

Celem konferencji była integracja i wymiana doświadczeń środowiska działającego na rzecz rozwoju Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz upowszechnienie wiedzy specjalistycznej mającej znaczenie dla rozwoju gospodarstw edukacyjnych w Polsce, a co za tym idzie wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

 

Konferencja stanowiła część szerszego programu edukacyjnego przyjętego przez CDR Oddział w Krakowie, zmierzającego do rozwoju Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych w Polsce.

 

W pierwszym dniu program konferencji obejmował następujące zagadnienia:

  1. Miejsce gospodarstw edukacyjnych w wielofunkcyjnym rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich;
  2. Działalność Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych w ciągu ostatniego roku;
  3. Dobra praktyka współpracy Kuratorium Oświaty z Ogólnopolską Siecią Zagród Edukacyjnych;
  4. Edukacja w zagrodach edukacyjnych w kontekście dokumentów programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego;
  5. Programowanie zajęć edukacyjnych w oparciu o potencjał gospodarstwa rolnego;
  6. Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych;

W drugim dniu konferencji odbyły się warsztaty w grupach, pokazujące metody dydaktyczne – ćwiczenia objaśniające prawa natury do zastosowania w pracy edukacyjnej w zagrodach edukacyjnych. W drugiej części dnia przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu budowania i integracji zespołu. Każda z grup pracowała pod kierunkiem opiekuna trenera. Zadaniem każdej grupy było samodzielne przyozdobienie ciasta w kształcie danego regionu Polski, zaznaczając granice województw, główne drogi, najważniejsze miasta i atrakcje.Każda grupa wyznaczyła osoby odpowiedzialne za poszczególne funkcje, udział w konkursach, zakupy w prowizorycznym sklepiku..

 

Zajęcia dotyczące budowania i integracji zespołu miały na celu integrację grupy, nawiązywanie między jej członkami współpracy, budowanie zaufania, wzajemne poznawanie się uczestników. Uczestnicy zajęć mogli poznać swoje mocne i słabe strony, definiować role zespołowe, uczyć sie współpracy w zespole. Zajęcia pozwalają nabyć umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz akceptowania i rozumienia zachowań innych.

 

W ostatnim dniu konferencji zrealizowane zostały seminaria konsultacyjne obejmujące zakres tematyczny funkcjonowania Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych i prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwie.

 

Udział w konferencji był bezpłatny.

 

Zobacz galerię

 

BAZA ZAGRÓD EDUKACYJNYCH

Szukaj

 


WSTĄP DO SIECI
Sondy
Jestem