Edukacja ekologiczna zimą

Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej na polskiej wsi  w Ostoi Dworskiej

Od kilku lat zaciszu polskiej wsi organizuje niezwykły cykl warsztatów edukacyjnych w celu ochrony i rozbudzania  wrażliwość na piękno i bogactwo ojczystego  krajobrazu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych .

Celem warsztatów jest wspieranie zdrowej ciekawości i kreatywności , która poprzez doświadczenia wprowadza w świat zagadnień zakresu edukacji ekologicznej związanych  z  kształtowaniem umiejętności, przygotowania dzieci do opieki nad wartościowymi elementami krajobrazu w najbliższym otoczeniu ich domu, szkoły, gospodarstwa, miasta, wsi itp., zrozumienie roli człowieka w środowisku  przyrodniczym, poznanie zagrożeń dla środowiska ze strony człowieka, uświadomienie własnej odpowiedzialności za stan otoczenia.

 

 

Wraz z Klub Ekologa działający przy Domu Kultury w Małogoszczu w ramach programu edukacyjnego  „I Ty Możesz Poznawać, Chronić Tajemniczy Świat Przyrody i Historii Najbliższej Okolicy” zorganizowaliśmy  8 stycznia 2013 roku IV edycje terenowych warsztatów zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci z klas IV Szkoły Podstawowej z  Małogoszcza ,Węgleszyna , Bukowy Pt. „Chrońmy piękno i bogactwo natury małej ojczyzny podczas tegorocznej zimy ”. Spotkanie odbyło się na  terenie przyrodniczo cennym Ziemi Małogoskiej w obrębie Zagrody Edukacyjnej  „Ostoja Dworska”, która jest pisana do Ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych. Podczas tych zajęć edukacyjnych przeprowadzono prelekcję z pokazem mającą na celu popularyzację wiedzy o środowisku naturalnym i jego ochronie, którą przeprowadzili Pan Adam Skowron i Pan Artur Soboń Państwowej Straży Łowieckiej oraz Koordynator ds. edukacji ekologicznej Grzegorz Szymański, wprowadzając najmłodszych w świat przyrody i ekologii, przeprowadził zwiad przyrodniczy w celu uświadomienia jak bogaty jest świat  przyrody w naszym miejscu zamieszkania w zimowej szacie.

 

Ponadto podczas spotkania  odbył się pokaz z  pogawędką odnośnie Sokolnictwa z ukazaniem ptaków drapieżnych, który poprowadził Sokolnik Pan Łukasz Podgórski uczeń z kl. I b Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku, na zakończenie odbyło się ognisko z pieczoną kiełbaską oraz konkurs przyrodniczy z nagrodami.

 

Powyższa inicjatywa przyczyniła  się w przystępny sposób do  przekazywania  rzetelnej  wiedzy o środowisku naturalnym oraz do kształtowania ekologicznej  postawy młodego pokolenia, rozbudzania  wrażliwości  na piękno i bogactwo natury, aby relacja człowiek – przyroda – środowisko  zbliżała się do ideału.

 

zobacz galerię

 

Serdeczne podziękowanie dla Współorganizatorów,

którzy przyczynili się do  zorganizowania tego spotkania.

Koordynator ds. edukacji ekologicznej

Grzegorz Szymański

Ostoja Dworska

BAZA ZAGRÓD EDUKACYJNYCH

Szukaj

 


WSTĄP DO SIECI
Sondy
Jestem