Zasady przynależności do sieci gospodarstw edukacyjnych

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych jest prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych.


Celem działania sieci jest:

1. Podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie  wiedzy na temat pochodzenia żywności,

2. Różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich,

3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.


Do uczestnictwa w sieci może przystąpić każdy obiekt spełniający warunki definicji "Zagrody edukacyjnej".


Udział w sieci jest dobrowolny i bezpłatny. Przystąpienie do sieci odbywa się na podstawie kwestionariusza zgłoszenia i rekomendacji uprawnionego doradcy ODR.


Uczestnicy sieci otrzymują promocję ofert w ogólnopolskim systemie internetowym oraz wsparcie doradcze i szkoleniowe, a także możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń.


Uczestnicy sieci otrzymują prawo do identyfikowania obiektu logo zagrody edukacyjnej.

 

 


WSTĄP DO SIECI
Sondy
Jestem