BAZA ZAGRÓD EDUKACYJNYCH

Szukaj

 


Kolejne, niezwykłe spotkanie członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych było możliwe dzięki realizacji w dniach 28-29 listopada 2013 r. I Ogólnopolskiego Zlotu Zagród Edukacyjnych. Konferencja była okazją do podsumowania dwóch lat funkcjonowania Sieci, integracji i wymiany doświadczeń oraz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności.

 

Konferencja zorganizowana została przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w Hotelu Campanile przy Alei Piłsudskiego w Łodzi.

 

W konferencji wzięło udział 120 osób, w tym głównie członkowie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz doradcy rolniczy koordynujący funkcjonowanie zagród edukacyjnych z całej Polski.

 

 

Uczestnikom dwudniowego spotkania zapewniono program merytoryczny, zakwaterowanie, posiłki, serwis kawowy oraz wyjazd studyjny związany tematycznie z programem konferencji.

Całość konferencji sfinansowana została ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

I Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych, to część szerszego programu edukacyjnego, jaki realizowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział  Krakowie. Zmierza on do systematycznego rozwoju Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych w Polsce. Celem konferencji była integracja i wymiana doświadczeń środowiska działającego na rzecz rozwoju Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz upowszechnienie wiedzy specjalistycznej mającej znaczenie dla rozwoju sieci gospodarstw edukacyjnych w Polsce

 

Uroczystego otwarcia I Ogólnopolskiego Zlotu Zagród Edukacyjnych dokonali:

Jarosław Bomba - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Małgorzata Gabryelczak - p.o. I Zastępca Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz Beata Wszołek – p.o. II Zastępca Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach.

 

Program konferencji obejmował: zagadnienia działalności Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, metodykę prowadzenia zajęć w zagrodzie edukacyjnej, w tym głównie pedagogikę zabawy – kontekst teoretyczny i praktyczny, wizytę studyjną w obiekcie, w którym realizowane są zajęcia edukacyjne z kultury materialnej wsi, dyskusję, wymianę doświadczeń.

 

Szczególnie uwzględniono problematykę poświęconą pedagogice zabawy.

Czym jest pedagogika zabawy, jakim rodzajem aktywności i jednocześnie środkiem przekazu jest zabawa, mówiła Małgorzata Dzieciuchowicz z Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie. Przybliżyła wielorakie znaczenie zabaw dla rozwoju dziecka oraz ogromną ich rolę w budowaniu relacji społecznych.

 

Przykłady zabaw oraz korzyści jakie mogą płynąć ze stosowania na zajęciach metod obejmujących zakres pedagogiki zabawy zaprezentowane zostały podczas zajęć warsztatowych, które uzupełniły wiedzę przekazaną w trakcie wykładu.

Uczestnicy poznali schematy prowadzenia zabaw z dziećmi, sposoby nawiązania współpracy z grupą oraz jej zintegrowania, a także przykłady zabaw ćwiczących współdziałanie, refleks

i spostrzegawczość, sprawność manualną, zwinność czy też zaufanie do grupy.

Warsztaty przeprowadzone zostały w trzech zbieżnych tematycznie grupach przez Małgorzatę Dzieciuchowicz, Renatę Walczak oraz Renatę Jagodzińską z Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie.

 

Żywe zainteresowanie wzbudziła prezentacja Małgorzaty Dzieciuchowicz:

„Jak radzić sobie z trudnym zachowaniem dzieci i młodzieży”. Wielu słuchaczy obrazowało przedstawiane przez wykładowcę kwestie, własnymi doświadczeniami, z jakimi zetknęli się podczas  pracy w swoich zagrodach edukacyjnych. Niezwykle przydatne okazały się przykłady właściwego reagowania na trudne zachowania dzieci, konstruktywnej konfrontacji z przejawami agresji, zaburzaniem uwagi podczas zajęć czy też zemstą, skierowaną zarówno w stronę kolegów, jak i nauczyciela.

 

Uzupełnieniem wykładów oraz warsztatów merytorycznych, był wyjazd studyjny do „Żywego Skansenu – Centrum Folkloru Polskiego” w Nagawkach, gm. Dmosin, powiat brzeziński. Pani Maria Sadzewicz-Nowak – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej w Nagawkach, które jest gospodarzem obiektu, przybliżyła historię powstania Skansenu i zakres jego funkcjonowania. Uczestnicy konferencji mieli możliwość poznania sposobów prowadzenia zajęć edukacyjnych w warunkach skansenu. W obiekcie, który przeznaczony jest do całorocznego zwiedzania, prowadzi się zajęcia z garncarstwa, tkactwa, podstaw kowalstwa, a także zgłębia się tradycję wypieku chleba. Skansen w Nagawkach to miejsce, w którym tradycja łączy się z nowoczesnością. Odrestaurowane, wybudowane od podstaw lub też przeniesione z okolicznych miejscowości budynki, obrazują największe skarby architektury ludowej, spełniając jednocześnie funkcje zaplecza do prowadzenia zajęć z zakresu kultury materialnej wsi.

 

Podczas konferencji miało miejsce również wręczenie nagród z Wakacyjnego konkursu na najciekawszą relację z wizyty w zagrodzie edukacyjnej. Nagrodę za I miejsce osobiście odebrali uczniowie Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze - Grzegorz Babiarz i Marcel Wiśniewski.

 

I Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych zakończył się wymianą doświadczeń oraz dyskusją na temat potrzeb tematycznych, które będą pomocne w dalszej działalności edukacyjnej w zagrodach.

 

Zobacz galerię

 

W mediach o Zlocie:

http://lodr-bratoszewice.pl/aktualnosci/i-ogolnopolski-zlot-zagrod-edukacyjnych-0

http://ogrodymarkiewicz.blogspot.com/

http://powiatowa.info/wiadomosci/aktualnosci/2181-odebrali-nagrode

 

 

 

WSTĄP DO SIECI
Sondy
Jestem