Aktualności

Edukacja ekologiczna zimą

Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej na polskiej wsi  w Ostoi Dworskiej

Od kilku lat zaciszu polskiej wsi organizuje niezwykły cykl warsztatów edukacyjnych w celu ochrony i rozbudzania  wrażliwość na piękno i bogactwo ojczystego  krajobrazu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych .

Celem warsztatów jest wspieranie zdrowej ciekawości i kreatywności , która poprzez doświadczenia wprowadza w świat zagadnień zakresu edukacji ekologicznej związanych  z  kształtowaniem umiejętności, przygotowania dzieci do opieki nad wartościowymi elementami krajobrazu w najbliższym otoczeniu ich domu, szkoły, gospodarstwa, miasta, wsi itp., zrozumienie roli człowieka w środowisku  przyrodniczym, poznanie zagrożeń dla środowiska ze strony człowieka, uświadomienie własnej odpowiedzialności za stan otoczenia.

 

Szkolenia w Krakowie zwieńczyły pierwszy rok funkcjonowania Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych


 

ZOBACZ RELACJĘ


Zgłoszenia do Sieci Zagród Edukacyjnych

Fot. Farm Mazurska MASURENHOF, woj. warmińsko-mazurskie W efekcie realizacji seminariów informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych jesienią 2011 r. otrzymujemy zgłoszenia do Sieci Zagród Edukacyjnych od gospodarstw prowadzących działalność edukacyjną.


Zachęcamy
zainteresowane osoby do zapoznania się z dokumentacją umożliwiającą wstąpienie do Sieci oraz do konsultacji i współpracy z doradcami - koordynatorami w terenie (lista doradców w zakładce Kontakty). Baza gospodarstw edukacyjnych jest na bieżąco rozbudowywana.


Strona 19 z 19