Szczegółowy widok

Ekozagroda Jabłoniowy Sad

Właściciel: Iwona i Jens Frasek
Województwo: opolskie
Powiat: opolski
Gmina: Ozimek
Miejscowość: Szczedrzyk
Ulica: Powstańców Śląskich 15
Poczta: 46-042 Szczedrzyk
Telefon: 602451153
Poczta elektroniczna: jfrasek@poczta.onet.pl
Strona internetowa: www.ekozagroda.pl
Szerokość geograficzna: 50.705373
Długość geograficzna: 18.1499

Opis:

„Na początku każdego podboju znajduje się nie abstrakcyjna wiedza – ta przychodzi zwykle w takim zakresie, w jakim życie tego wymaga –, tylko doświadczenie, ćwiczenie i praca.” Célestine Freinet

 

OPIS Gospodarstwa

Działające od 2004r. gospodarstwo ekologiczne leży w Dolinie Małej Panwi, u ujścia rzeki do Dużego Jeziora Turawskiego. Obejmuje ono 9,1 ha, w skład których wchodzą łąki, zboża, uprawy warzywne i sad, z czego największa część, bo aż 5 ha przypada na łąki i pastwiska. Myślą przewodnią gospodarstwa jest zachowanie naturalnej różnorodności biologicznej, więc brak jest typowej specjalizacji i monokultury. Różnorodność ta znajduje także swoje odzwierciedlenie w ofercie edukacyjnej Ekozagrody, która krąży wokół tematów „pedagogiki rozwoju zrównoważonego” zgodnie z odpowiednimi celami międzynarodowej Dekady ONZ 2011-2020.

 

Na zabudowę zagrody składa się 20-letni dom oraz ponad 100-letnie zabudowania gospodarskie. Za domem rozciąga się ogród warzywny i sad, w którym biegają świnie rzadko spotykanej rasy Mangalica (węgierska świnia pastwiskowa). W sadzie (ok. 1,7 ha) rosną głównie jabłka, ale także śliwy, grusze, czereśnie, maliny, porzeczki, brzoskwinie i wiśnie. Sad składa się z części nowej obsadzonej nowoczesnymi odmianami parchoodpornymi oraz z części starej, w której rosną drzewa starych odmian.

 

Na terenie gospodarstwa powstała przydomowa tłocznia soków, w której produkowane są soki ze starych niechronionych odmian jabłek oraz innych owoców uprawianych w gospodarstwie.

 

Do obsługi gości wykorzystano całe otoczenie domu: tarasy na wszystkie strony świata (taras motyli, taras ziołowy, taras kamienny), ścieżka bosa oraz mały tor przeszkód, piaskownica, wiele miejsc wypoczynku, piwnica ze starym piecem kaflowym; wykorzystane zostały stare elementy zabudowy wiejskiej (stary wychodek został wyremontowany i mieści się w nim tradycyjna wiejska toaleta oraz zabawny prysznic), mały staw kąpielowy oraz dostępne miejsca nauki indywidualnej z przygotowanymi materiałami (oczyszczalnia roślinno-stawowa, wiatrak prądotwórczy, zagrody świń pastwiskowych, permakultura, hotel dla owadów itp.). Wszystko wykonane jest wyłącznie z naturalnych materiałów dostępnych w gospodarstwie oraz w najbliższym otoczeniu jak i z recyclingu.

 

Od 2011 r. gospodarstwo dąży do stworzenia kompleksowego pozaszkolnego miejsca nauki. W związku z tym całość obejścia stanowi integralną część zajęć a wiele drobnych, na pierwszy rzut oka niewidocznych elementów upcyclingu i LandArtu tworzy inspirujące otoczenie zachęcające do zmiany perspektywy, do poszukiwania, odkrywania oraz kreatywnego podejścia do rzeczy i problemów.

 

INFRASTRUKTURA

Obejście domu wynosi ok. 1 ha, otoczenie jest bardzo różnorodne (ścieżki wysypane żwirkami, zagrody dla zwierząt, oczyszczalnia ścieków, wiklina, szuwary, glina, ziemia, zadrzewienia, ogród warzywny, 3 stawy).

 

Bioróżnorodność na dotknięcie ręki:  żaby, ropuchy, jaszczurki, ptactwo, owady.

Salki edukacyjne: duża salka (ok. 35 m2), warsztat (ok. 20 m2),

Tłocznia soków: ok. 12 m2

Ekozagroda dysponuje toaletą plenerową na zewnątrz oraz toaletą w domu.

 

OFERTA EDUKACYJNA GOSPODARSTWA

Zajęcia przeprowadzane są metodami warsztatowymi wzgl. aktywizującymi (według metod tzw. pedagogiki alternatywnej, jak np. Montessori, Freinet i Reggio, w zależności od wieku uczestników). Ponadto pracujemy metodą inkluzji, tzn. dzieci niepełnosprawne włączane są do wspólnej pracy zgodnie z predyspozycjami (niestety obejście nie jest przystosowane do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich).

 

Uczestnicy są podzieleni na grupy i pracują na poszczególnych stacjach samodzielnej pracy. Możliwa jest rotacja (tzn. czas pracy na jednym stanowisku ograniczony jest do np. 30 min a następnie dzieci zmieniają miejsce pracy – szczególnie polecane w wypadku dzieci młodszych) lub też wyznaczenie odrębnej „misji” każdej z grup, po czym po zakończeniu zajęć każda grupa prezentuje wyniki i omawia sens wykonanej pracy, problemy na jakie natrafiła i w jaki sposób je rozwiązała (szczególnie polecane dla starszych grup, gdzie można zająć się kompleksowymi tematami). Zarówno w pierwszym jak i w drugim wypadku konieczna jest współpraca nauczycieli, którzy podczas warsztatów pracują razem z nami i z dziećmi.

 

W wypadku grup mniejszych (ok. 20 uczestników) stosowane są metody projektu (także jako uzupełnienie zajęć w szkole), przy czym abstraktyjność i kompleksowość zagadnień zależna jest od poziomu kształcenia (od przedszkola do liceum bądź kształcenie ponadlicealne; dochodzi m. in. zdolność do refleksji i opracowania modeli działania) oraz konkretnie stawianych celów danych warsztatów (jako część lekcji albo w ramach wyjazdu „rekreacyjno-integracyjnego”).

 

Dotychczas stworzone zostały trzy szlaki edukacyjne (wraz z infrastrukturą):

-    Szlak tańczącej świni (na jabłku) obejmuje tematy związane z żywnością, jak „Jabłka i sok”, „Świnie” (w gospodarstwie hoduje się starą rasę Mangalica), „Zioła w naturze i w ogrodzie - Łąkowe safari, Ogródek ziołowy”, „Żywnościokilometry” oraz „Ogród bioróżnorodności – permakultura, allelopatia”

 

-    Szlak Małych sprzymierzeńców obejmuje tematy związane z bioróżnorodnością, jak np. „Dżdżownice i owady w ogrodzie – czyli co bzyczy w hotelu?” czy „Świat ptaków” lub „Życie w stawie”

 

-    Szlak Zielonej Sowy obejmuje tematy związane z rozwojem zrównoważonym i technologiami pro-ekologicznymi, jak „Konsumpcja, Re- i Upcycling”, „Ślad ekologiczny i wodny”, „Budownictwo z gliny”, „Woda”, „Energia” oraz „LandArt”

 

Preferencje metodyczne:

-    dla dzieci w wieku przedszkolnym: pedagogika Reggio (dzieci jako odkrywcy swojego świata, nacisk na różne formy ekspresji, np. poprzez sztukę)

 

-    dla dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa): pedagogika C. Freineta (rozumiana jako „szkoła pracy, aktywna”) z podziałem na klasy 1-3 oraz 4-6

 

-    dla młodzieży szkolnej (gimnazjum, liceum): „Learning bei Dewey-ing“ - zajęcia projektowe według metod J. Dewey; nacisk na projekty badawcze, problemowe (budowa Hotelu dla owadów, budowa ścieżki bosej, budowa pieca z gliny, wykorzystanie energii odnawialnej)

 

Szczególnym hitem naszych warsztatów jest kontakt z żywymi językami obcymi: normalnie prowadzimy w jęz. polskim oraz niemieckim (zarówno jako języki ojczyste jak i języki obce) względnie angielskim, ale ponadto od marca do listopada przyjeżdżają do nas wolontariusze z całego świata: wówczas dochodzą inne języki obce. Niezależnie od tego z jakiego kręgu kulturowego przybywają i w jakim języku się posługują, są oni zawsze ubogaceniem dla dzieci.

 

Poza tym Ekozagroda od trzech lat dojeżdża na życzenie w dowolne miejsce i przeprowadza warsztaty (posiadamy mobilny warsztat, prasę do tłoczenia soków oraz małe laboratorium); np.: filcowanie dla szkółki sobotniej; LandArt, bajeczny świat, farbowanie wełny naturalnymi barwnikami dla nauczycieli przedszkoli; dzień projektowy „Wszystko o jabłku: tłoczenie soku i LandArt z jabłkiem w tle” w szkole inkluzywnej/włączającej w Neuzelle (Niemcy).

 

Warsztaty w Ekozagrodzie poleca się szczególnie dla szkól rozszerzonym programem nauczania języków obcych wzgl. języka mniejszościowego.

 

Przedmioty: przyroda, biologia, chemia, fizyka, matematyka, języki obce, WOS, kulturoznawstwo, regionalizm, plastyka, technika

 

Wyniki/efekty materialne:

Protokoły, zielniki, domki dla owadów, sztuka z gliny, modele z materiałów recyclingowych, mind maps, plakaty, itp. Także można się pokusić o zagrodowego bloga, gdzie każda grupa będzie zapisywać co robiła i w efekcie powstanie rodzaj dziennika projektu.

 

Ponadto dzieci mogą …

 • poobserwować świnie na pastwisku,
 • nakarmić zwierzęta,
 • dowiedzieć się czegoś na temat świń pastwiskowych (jak żyją, co jedzą, jaka jest dynamika stada, naturalne zachowanie),
 • zobaczyć hotel dla owadów i dowiedzieć się czegoś o owadach pożytecznych i dlaczego należy je chronić,
 • zobaczyć mały wiatrak prądotwórczy,
 • przejść się ścieżką bosą i torem przeszkód,
 • a także dla grup nie większych niż 20 osób przygotowanie i pieczenie pizzy/podpłomyków w piecu glinianym.

 

Zajęcia odbywają się głównie na zewnątrz, przy niesprzyjających warunkach pogodowych jest możliwość przeprowadzenia zajęć wewnątrz (warsztat, salka edukacyjna i tłocznia soków w piwnicy domu).

 

 

Facebook: „Jens Frasek”


Więcej informacji:

Nasze doświadczenie:

Posiadamy doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Od 2004 r. odwiedzają nas grupy przedszkolne, ze szkół na wszystkich poziomach nauczania z Polski i zagranicy. Współpracujemy ze stowarzyszeniową szkołą podstawową w Raszowej (Montessori) oraz inkluzywną szkołą podstawową w Neuzelle (Brandenburgia, Niemcy).

 

Udział w projektach edukacyjnych i projekty własne (wybór):

 • Było sobie w sadzie… (2007r., projekt studentów kolegium językowego w Opolu, Stworzenie dwujęzycznej, międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej dla dzieci ze szkół podstawowych),
 • Dinozaury inaczej… Rodzinne filcowanie i tworzenie dinozaurów ze śmieci (2007r., międzypokoleniowy projekt finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi),
 • od 2008r.: warsztaty ekologiczny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa Opolskiego, warsztaty dla Uniwersytetu oraz Politechniki Opolskiej (m. in. w ramach programu Erasmus),
 • od 2008r. współpraca z Instytutem Relacji Zagranicznych: seria warsztatów dla przedszkolanek w zakresie metod edukacji ekologicznej i przyrodniczej dla najmłodszych,
 • Akademia Młodych Noblistów (2011-2013r., ok. 3.000 gimnazjalistów z północnych województw Polski, Projekt WSP TWP Warszawa/Olsztyn, POKL 9.1.2),
 • Ekomobilnie: innowacyjna edukacja na obszarach wiejskich (2012/2013r., szkoła podstawowa w Raszowej, projekt dofinansowany przez Instytut Relacji Zagranicznych w Stuttgarcie)
 • Projekt systemowy „Fascynujący Świat Nauki i Technologii” (2014/2015r., ok. 1.200 uczniów szkół podstawowych z woj. Opolskiego, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, POKL 9.1.2)

 

Nagrody

Konkursy krajowe:

-    Finalista krajowego etapu konkursu WWF na „Rolnika roku regionu morza bałtyckiego 2011”

-    Wyróżnienie w krajowej edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2010

Konkursy wojewódzkie:

-    I miejsce w wojewódzkim konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2010

-    II miejsce w wojewódzkim konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2008

-    I miejsce w wojewódzkim konkursie eko-agroturystycznym „Zielone lato 2007”

-    I miejsce w konkursie „Tradycyjny Produkt Opolszczyzny 2006” (stare odmiany jabłek)

„Hit turystyki wiejskiej w Polsce” (2012): Ekspertyza w zakresie potencjału produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., Warszawa, listopad 2012 r.)Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie:

1. Od jabłka do soku

2. Laboratorium smaku

3. Hotel dla owadów

4. Produkcja żywności

5. Agrobiznes dla gimnazjum

6. Programy ekologiczne


Powrót
-
-
rolnicy, grupy międzynarodowe, LGD, grupy w ramach różnych projektów
wolontariusze, WWOOF